Historie

Over OVV
De Ondernemersvereniging Vledder e.o. is opgericht in 1998 door een groep ondernemers uit verschillende branches. De OVV groeit en telt inmiddels ruim 60 leden. De OVV houdt tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering. In navolging op eerdere beurzen in sporthal De Spronk (Vledder) organiseerde de OVV in 2010 en 2012 een Ondernemersbeurs in De Koloniehof (Frederiksoord) voor leden en niet-leden uit Vledder en omstreken. In 2015 heeft de OVV in samenwerking met de gemeente Westerveld en andere ondernemersverenigingen binnen Westerveld een beurs georganiseerd in Diever.

Andere activiteiten die de OVV organiseert zijn excursies, bedrijfsbezoeken en gezamenlijke reclame-uitingen (De Gouden Envelop en Het Reclameboekje).

Over Vledder
Vledder is een esdorp in het zuidwesten van de provincie Drenthe in Nederland in de gemeente Westerveld. Vledder kent, net als vele andere Drentse brinkdorpen, een lange geschiedenis. In de omgeving van Vledder zijn diverse grafheuvels en urnenvelden gevonden uit de nieuwe steentijd. Er zijn diverse prehistorische vondsten gedaan zoals stenen bijlen, barnsteen en urnen.

foto dorpsstraatfoto vledder plaza

De naam Vledder duidt op een natte plaats. De twee oudste straten van het dorp liggen dan ook rondom een lagere plek die vroeger vrij nat was. Het dorp heeft twee brinken, die in de volksmond de grote en de kleine brink genoemd worden. Zoals bij alle esdorpen, ligt niet ver van het dorp een beek, de Vledder Aa. Het Vledderveld achter de es is nu een boswachterij van Staatsbosbeheer. Bij dit Vledderveld was van 1939 tot 1981 een kamp, Kamp Vledder, gevestigd.

In het huidige dorp wonen een kleine 2000 inwoners. Tot de gemeentelijke herindeling van 1998 was Vledder een zelfstandige gemeente van zo’n 3500 inwoners. Tot die gemeente behoorden naast Vledder zelf de dorpen Vledderveen, Wilhelminaoord, Doldersum, Boschoord, Frederiksoord en Nijensleek.
Meer informatie en foto’s: www.fledderkerspel.nl