Borreluurtje met gastspreker

Publicatie: 10-10-2017

Donderdag 12 oktober houdt de OVV in De Tippe een ‘Borreluurtje’ voor alle leden. Voor deze avond hebben we ook een gastspreker uitgenodigd. Jacco de Laat van Broodfonds Meppel vertelt meer over het Broodfonds. Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Het broodfonds is de nieuwe arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemers, die werkt op basis van vertrouwen en onderlinge schenkingen. Word je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen inkomen. Je wilt dit risico graag goed afdekken. Hoe doe je dat? Samen met andere ondernemers.

Meer nieuws uit de buurt

Varen met Bats Uitzendburo

NIJENSLEEK – 15 JUNI 2018 Op maandagavond 18 juni vindt, onder voorbehoud van weersomstandigheden, de eerste ballonvaart met ...

Fancy Fair op De Bron in Nijensleek

NIJENSLEEK – 3 JUNI 2018 Op vrijdag 22 juni houdt CBS De Bron in Nijensleek haar jaarlijks terugkerende ...

Prijsvraag Ondernemersmagazine 2018

Half juni komt ons Ondernemersmagazine weer uit. En zoals u dat van ons gewend bent, hebben we weer ...

Onderhoud zandwegen

In de week van 21 mei 2018 gaat de Maatschappij van Weldadigheid aan de slag met het plegen ...